(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet i finanse » Sprawozdania finansowe
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
A» Protokół z XLVIII w kadencji 2018-2023 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 sierpnia 2022 r.
A» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
A» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
A» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
Ilość wiadomości z działu 'Sprawozdania finansowe ': 30
1  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Suchedniów) na dzień 31.12.2021 r.
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Suchedniów) na dzień 31.12.2021 r...
2022-05-25 1209 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
2  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (Gmina Suchedniów) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (Gmina Suchedniów) sporządzo...
2022-05-19 0758 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
3  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie)
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.202...
2022-05-13 1017 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
4  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - korekta
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego -...
2022-03-25 1115 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
5  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Suchedniów sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Suchedniów sporządzony na dz...
2022-03-10 1346 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
6  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gw...
2022-02-22 1305 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
7  Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ...
2022-02-22 1301 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
8  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego...
2022-02-22 1238 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
9  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych...
2022-02-22 1231 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
10  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego...
2022-02-22 1226 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
11  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samo...
2022-02-22 1221 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
12  Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 us...
2022-02-22 1215 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
13  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego...
2022-02-22 1210 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego...
2022-02-22 1206 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
15  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Suchedniów (na dzień 31.12.2020 r. )
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Suchedniów (na dzień 31.12.2020 ...
2021-05-10 1523 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
16  UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok
UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok...
2021-04-27 1103 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
17  UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2020 rok
UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2020 rok ...
2021-04-27 1101 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
18  Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2020 r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2020 r....
2021-04-27 1059 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
19  Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r....
2021-04-26 1133 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2020 r....
2021-04-26 1131 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
21  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2...
2021-04-26 1127 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
22  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Suchedniów 2020 r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Suchedniów 2020 r....
2021-03-10 1200 Czytano:1141 razy » Przeczytaj artykuł
23  UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok...
2020-05-15 1238 Czytano:1590 razy » Przeczytaj artykuł
24  UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok ...
2020-05-15 1235 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
25  Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie sporządzony na dzień ...
2020-05-15 1230 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
26  Skonsolidowany Bilans - Gmina 2019 r.
Skonsolidowany Bilans - Gmina Suchedniów
sporządzony na dzień 2019 r....
2020-05-15 1224 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
27  Bilans z wykonania budżetu jednostki 2019 r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki 2019 r....
2020-04-30 0935 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
28  UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok
UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok...
2019-05-10 1350 Czytano:2072 razy » Przeczytaj artykuł
29  UMIG - Bilans jednostki za 2018 rok
UMIG - Bilans jednostki za 2018 rok ...
2019-05-10 1349 Czytano:1966 razy » Przeczytaj artykuł
30  UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2018 rok
UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2018 rok ...
2019-05-10 1347 Czytano:1922 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Budżet
A Podstawowe informacje
A Realizacja planowanych dochodów
A Realizacja planowanych wydatków
A Podatki i ołaty lokalne
A Dotacje z budżetu
A Fundusze
A Procedura budżetowa
A Informacja o zadłużeniu
A Sprawozdania z wykonania budżetu
A Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
A Sprawozdania finansowe
A Ulgi w podatku
A Wnioski
Ostat. 10 wiadomości:

A» Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Suchedniów) na dzień 31.12.2021 r.
A» Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (Gmina Suchedniów) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
A» Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie)
A» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - korekta
A» Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Suchedniów sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
A» Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
A» Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
A» Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
A» Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
A» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów