(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Burmistrz Miasta
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A Raport o stanie gminy
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Dokumenty do pobrania
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
A» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
A» ORGANIZACJA URZĘDU
A» SKARBNIK MIASTA I GMINY
A» SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Ilość wiadomości z działu 'Burmistrz Miasta': 1
Burmistrz Miasta i Gminy

Na stanowisko Burmistrza został wybrany Pan Cezary Błach.


W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje mieszkańców w piątki
w godzinach 7.30 do 12.30.


Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Nadzoruje bezpośrednio działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Wydział Organizacyjny,
2) Wydział Finansowy,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) obsługa prawna,
5) stanowisko ds. spraw społecznych,
6) stanowisko ds. edukacji,
7) stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
oraz następujących jednostek organizacyjnych:
1) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie,
2) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie,
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie,
4) Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie.
2. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem
i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
4) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
5) określanie polityki kadrowej i płacowej,
6) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
9) przedkładanie na sesji Rady sprawozdania ze swojej działalności,
10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz kadry kierowniczej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
11) udzielanie pełnomocnictw, w tym procesowych,
12) prowadzenie gospodarki finansowej,
13) podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
14) sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Gminę i podległe gminne jednostki organizacyjne; pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
15) przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich wykonywania,
16) przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa.
3. Burmistrz wydaje:
1) decyzje indywidualne w sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami,
2) postanowienia wydawane w toku postepowania administracyjnego,
3) zarządzenia.
4. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz może upoważnić innych pracowników Urzędu.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 1006
Data upublicznienia:
Art. czytany: 20 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Rada Miejska
A Burmistrz Miasta
A Z-ca Burmistrza
A Sekretarz
A Skarbnik
Ostat. 10 wiadomości:

A» Burmistrz Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów