A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 646084-N-2018 na realizację usługi pn.: 'Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych'.
» Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
» Ogłoszenie - Sąd Rejonowy w Kielcach Syng. akt VIII Ns 529/18
» ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
» Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom.

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (J.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm.)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych w Gminie Suchedniów.
  Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018r. poz.160/

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw pneumokokom ok. 15 dzieci, które przystąpiły do programu szczepień przeciwko pneumokokom przed rokiem 2017. Dzieci winne być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
  2. Gmina Suchedniów pokryje 50 % kosztów szczepień. Pozostałe 50 % kosztów pokryją rodzice szczepionych dzieci.
  3. Wymagania stawiane oferentom:
  1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
  2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739)
  3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

  4. Czas realizacji programu: luty – grudzień 2018r.
  5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw pneumokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 19.02.2018r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew.61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


  Burmistrz Miasta i Gminy

  Cezary Błach  Data wprowadzenia: 2018-02-02 1502
  Data upublicznienia: 2018-02-02
  Art. czytany: 335 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  Rejestr zmian:
  2018-02-02
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Ewa Kaniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów