PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

2013-03-14 0918
Art. czytany: 5809 razy

OKRĘGI WYBORCZE

UCHWAŁA NR 10/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

z dnia z dnia 19 marca 2018 r.