Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi

2023-05-31 1452
Art. czytany: 342 razy

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.