Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

2023-05-19 0808
Art. czytany: 256 razy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.

Rozpoczęcie obrad: godz. 15:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :
- projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023-2038,
- projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2023.