Decyzja WA.RZT.70.100.2021/13 z dnia 27.04.2022 r.

2022-05-25 0809
Art. czytany: 254 razy

Decyzja WA.RZT.70.100.2021/13 z dnia 27.04.2022 r.

Decyzja zatwierdzająca taryfę dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja WA.RZT.70.100.2021/13 zatwierdzająca taryfę dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchedniów.