Aktualizacja Planu postępowań na dzień 23.05.2022 r.

2022-05-23 0840
Art. czytany: 199 razy

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) Gmina Suchedniów zamieszcza aktualizację planu postępowań
o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.