OGŁOSZENIE NABORU UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

2021-10-14 1217
Art. czytany: 650 razy

OGŁOSZENIE NABORU UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

W związku z ogłoszeniem przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zachęca do zgłaszania się osoby niepełnosprawne, chętne do skorzystania z tego typu usług na terenie naszej Gminy.

Uczestnikami Programu mogą być:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub
o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia//ogloszenia-inne/18718.Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-Rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022.html

Ze względu na krótki termin składania wniosków na środki finansowe z Programu przez Gminę (do 22 października 2021 r.), osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o składanie pisemnych deklaracji uczestnictwa do dnia 20 października br.:
– w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5 (sekretariat)
- w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 5 (pokój nr 5)
- lub drogą mailową na adres: [email protected]