Harmonogram Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie

2021-05-12 1523
Art. czytany: 1253 razy

Harmonogram Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie

powołanej Postanowieniem Nr 15/2021 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie
do przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.

Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżur:

13.05.2021 r. – od godz. 13:00 do godz. 17:00
14.05.2021 r. – od godz. 13:00 do godz. 24:00
17.05.2021 r. – od godz. 17:00 do godz. 24:00

Dyżur pełniony będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, sala konferencyjna, tel. 668 195 803

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Ewa Kaniewska