Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów..

2021-04-19 1007
Art. czytany: 1686 razy

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta i gminy Suchedniów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.