Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 4/2020 znak: GNI.6733.2.2020 ustalającej lokalizację

2020-04-01 1155
Art. czytany: 177 razy

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 31 marca 2020 r. decyzji nr 4/2020 znak: GNI.6733.2.2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ciśnienie PE dn 40 na działkach o nr ewidencyjnych 6624/4, 6624/5, 6624/6, 6624/7 zlokalizowanych przy ul. Wierzbowej w Suchedniowie