Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. znak IR.II.746.53.2019

2020-01-31 0818
Art. czytany: 2963 razy

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. znak IR.II.746.53.2019 dotyczące wpływu do tut. organu odwołań od decyzji Nr IV/2020 z dnia 15.01.2020 r. znak IR.II.746.53.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150,305, na działce nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów - stanowiącej teren zamknięty PKP