PLAN PRZEWIDYWANYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 ROKU

2020-01-24 1400
Art. czytany: 2729 razy

Zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Suchedniów zamieszcza plan przewidywanych postępowań
o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2020 r.