Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r.

2020-01-13 1505
Art. czytany: 339 razy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz uchwały Nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia warunkówi trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3455) ogłasza Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r.