Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.

2019-09-16 1019
Art. czytany: 3189 razy

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Suchedniów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 18.09.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
/-/ Piotr Świerczyński