SOŁECTWO MICHNIÓW

2019-04-05 0924
Art. czytany: 2814 razy

Teren działania sołectwa obejmuje wieś - Michniów

Sołtys wsi Michniów

Alicja Mańturz


Rada Sołecka:

Andrzej Durlik
Teresa Przeorska
Piotr Synowiec