UCHWAŁA NR 25/III/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu R

2018-04-19 1439
Art. czytany: 3585 razy

UCHWAŁA NR 25/III/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały 64/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2023