A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 11.10.2019 r.
» Protokół I/2019 w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Miasta i Gminy Suchedniów z dniem 27 maja 1990 r. nieruchomości zabudowanej szkołą podstawową
» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Suchedniowie.
» Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej.
» Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady
 • Posiedzenia komisji 2018-2023
 • czerwiec 2019 r.
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki

  O G Ł O S Z E N I E
  Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj.
  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
  i Turystyki odbędzie się

  w dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.

  Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
  - przygotowania Gminy Suchedniów do sezonu letniego 2019
  (OSiR);
  - projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
  zryczałtowanego dodatku energetycznego;
  - projektów uchwał w sprawie ustalenia planu sieci
  publicznych szkół podstawowych i przedszkoli;
  - projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
  przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów,
  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
  młodsze;
  - sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego
  jednostek kultury za 2018 rok;
  - wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
  i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
  Suchedniów za 2018 rok;
  - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
  nieruchomości;
  - zgłoszenia przez komisje kandydatów do Zespołu
  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  do sądów powszechnych.


  Data wprowadzenia: 2019-06-19 1122
  Data upublicznienia: 2019-06-19
  Art. czytany: 147 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów