A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 07.06.2019 r. o wydaniu decyzji Nr 4/2019 znak: GNI.6733.1.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
» Wybory ławników na kadencję 2020-2023
» „ROZBUDOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE ORAZ PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady
 • Terminy Komisji (archiwum)
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej - 21.09.2018r.

  Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchedniowie odbędzie się w dniu 21 września 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok.106

  Rozpoczęcie obrad : godz. 15:00

  Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in.:
  - Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o:
  - przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2018r.,
  - kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
  przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
  - przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.
  - projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 – 2038,
  - projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
  - projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów.
  - projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.


  Data wprowadzenia: 2018-09-20 0811
  Data upublicznienia: 2018-09-20
  Art. czytany: 214 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Stąpór
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów