A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 21 lutego 2019r.
» Cezary Błach
» Krzysztof Adamiec
» Ogłoszenie o przetargu – dzierżawa nieruchomości i prowadzenie działalności zgodnej z przeznaczeniem nad zalewem w Mostkach gmina Suchedniów
» Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r.
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). ogłaszam co następuje:

  Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do sprzedaży nw. nieruchomość z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  I.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia:Działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 375/1 o powierzchni 0,0213 ha położonej w Suchedniowie przy ul. Stokowiec, obręb 01 Suchedniów.
  Działka ujawniona jest w księdze wieczystej nr KI1R/00006244/6 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów zatwierdzonego Uchwałą Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 czerwca 1998 r. przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem C4 – „Stokowiec” – Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Stokowiec z możliwością uzupełnień i wymiany w pasie nie więcej niż 100 m po obu stronach ulicy.
  3. Opis nieruchomości: działka niezabudowana, ogrodzona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych, ma kształt regularny, dłuższym bokiem przylega do drogi dojazdowej.
  4. Cena nieruchomości: 6 400,00 zł + 23% VAT, tj. 1 472,00 zł
  5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
  6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
  7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: nie dotyczy.
  8. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
  9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
  10.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 11 października 2018 r.

  II.

  Ogłoszenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 30 sierpnia 2018 r. do dnia 20 września 2018 r.

  Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go na tablicy ogłoszeń podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Cezary Błach
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów


  Data wprowadzenia: 2018-08-30 1006
  Data upublicznienia: 2018-08-30
  Art. czytany: 262 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: text/doc
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów