A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 17.02.2020 r. o wydaniu decyzji nr 2/2020 znak GNI.6733.14.2019
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/ kandydatów na członka Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 17 lutego 2020 r.
» Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09 lipca 2018r w sprawie terminu i zakresu materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
  z dnia 09 lipca 2018r w sprawie terminu i zakresu materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

  W związku z § 1 uchwały Nr 49/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego proszę o dostarczenie :
  I. W terminie do 24 lipca 2018r. przez kierowników wydziałów Urzędu Miasta
  i Gminy w Suchedniowie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  do Skarbnika informacji opisowej w zakresie :
  a) wykonanych dochodów budżetowych,
  b) wykonanych wydatków budżetowych.
  1. Powyższa informacja winna uwzględniać podziałkę klasyfikacji budżetowej zarówno
  w zakresie dochodów jak i wydatków.
  2. Informacja zawierać powinna dane w zakresie wymagalnych zobowiązań i należności z opisaniem przyczyn ich powstania .
  II. Na podstawie przekazanych informacji przez wydziały UM i G w Suchedniowie, jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury, Skarbnik przygotowuje wstępną informację zbiorczą o przebiegu wykonania budżetu.
  1. Informacja zbiorcza oprócz części opisowej zawierać winna część tabelaryczną
  w zakresie nie mniejszym niż uchwalony budżet na dany rok.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
  w terminie do 31 sierpnia.


  Burmistrz Miasta i Gminy
  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2018-07-09 1433
  Data upublicznienia: 2018-07-09
  Art. czytany: 646 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów