A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Stępień
» Oświadczenie majątkowe - Paweł Słoma
» Oświadczenie majątkowe - Anna Salwa
» Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Pająk
» Oświadczenie majątkowe - Marcin Pałac
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady
 • Terminy Komisji (archiwum)
 • Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 16.03.2018r.

  16 marca 2018r. (piątek) godz.14:00 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki

  Miejsce posiedzenia - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Szarych Szeregów

  Tematyka obrad dot. będzie m.in.:
  - Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2017r.;
  - Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2017;
  - Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017;
  - Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów za rok 2017;
  - Sprawozdania z działalności Miejsko/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2017;
  - projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
  - Sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2017;
  - projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów;
  - projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  - projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


  Data wprowadzenia: 2018-03-13 1232
  Data upublicznienia: 2018-03-13
  Art. czytany: 249 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów