A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji - 17.12.2018r.
» Uchwała Nr 140/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» Uchwała Nr 139/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» Uchwała Nr 138/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» PROTOKÓŁ z LII-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 18 października 2018 roku. zwołanej w trybie § 54 ust. 2 i § 57 Statutu Gminy
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /J.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm./

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów w roku 2018.
  Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (J.t. Dz. U. z 2018r. poz.160).

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom ok. 90 osób urodzonych w 2002r. lub kończących w roku szkolnym 2017/2018 III klasę gimnazjum i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
  2. Wymagania stawiane oferentom:
  1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
  2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739)
  3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

  3. Czas realizacji programu: marzec – czerwiec 2018r.
  4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw meningokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 19.02.2018r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew. 61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


  Burmistrz Miasta i Gminy

  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2018-02-02 1504
  Data upublicznienia: 2018-02-02
  Art. czytany: 428 razy

  » Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - rozmiar: 23911 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów