A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego - 22.01.2018r.
» Harmonogram odbioru odpadów 2018 rok
» Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa kawiarni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegoz dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Informacja- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego

  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO

  Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pl. Floriański 1,
  26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 53 055
  Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
  Poniedziałek: godz. 7:45 - 11:45 – Adwokat: Aleksandra Kolman
  Wtorek: godz. 14:00 – 18:00 – Adwokat: Danuta Michalczuk
  Środa: godz. 12:30 – 16:30 – Radca prawny: Aneta Jaroszczyk
  Czwartek: godz. 12:00 - 16:00 – Radca prawny: Marlana Hallmann
  Piątek: godz. 7:45 - 11:45
  Adwokat: Aleksandra Kolman, Adwokat: Danuta Michalczuk, Radca prawny: Aneta Jaroszczyk, Radca prawny: Marlena Hallmann

  Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul. 1 Maja 105 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00

  Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
  Poniedziałek: godz. 8:30 - 12:30 – Adwokat: Jakub Wierus
  Wtorek: godz. 15:00 - 19:00 – Radca prawny: Anna Fonfara
  Środa: godz. 8:00 - 12:00 – Radca prawny: Kinga Tuzimek
  Czwartek: godz. 14:00 - 18:00 – Adwokat: Grzegorz Michalczuk
  Piątek: godz. 7:45 - 11:45
  Adwokat: Grzegorz Michalczuk, Adwokat: Jakub Wierus, Radca prawny: Anna Fonfara,
  Radca prawny: Kinga Tuzimek

  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” przy ul. Bodzentyńskiej 18, 26-130 Suchedniów tel. 41 24 43 094

  Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach.
  Radca prawny: Przemysław Ząbek, mgr prawa: Michał Chmielnicki

  Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
  Poniedziałek: godz. 9:00 - 13:00
  Wtorek: godz. 13:00 - 17:00
  Środa: godz. 9:00 - 13:00
  Czwartek: godz. 12:00 - 16:00
  Piątek: godz. 10:00 - 14:00

  Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty, kobietom w ciąży (od 1 stycznia 2017)

  Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna:
  Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia


  Data wprowadzenia: 2017-05-05 1155
  Data upublicznienia: 2017-05-05
  Art. czytany: 290 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00- 16:00
  Wtorek-Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunek bankowy Gminy:
  Bank Spółdzielczy Suchedniów


  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001  Od 1 stycznia 2017r. zmianie ulega rachunek bankowy Gminy

  Numer nowego rachunku:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów