A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z XLII-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie
» Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 12.02.2018r.
» Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 09.02.2018r.
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Organizacja Urzedu
wyświetleń: 22337
2 Instrukcja obslugi
wyświetleń: 12257
3 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
wyświetleń: 10804
4 Urzad Stanu Cywilnego
wyświetleń: 10597
5 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PROJEKT BUDOWLANY - UL.TRAUGUTTA
wyświetleń: 8275
6 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
wyświetleń: 7115
7 Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
wyświetleń: 6690
Prawo miejscowe:
1 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2006.
wyświetleń: 4819
2 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
wyświetleń: 1345
3 - stanowisko w sprawie projektowanego przebiegu przez Gminę Suchedniów trasy drogi ekspresowej nr 7
wyświetleń: 1220
4 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
wyświetleń: 1210
5 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \'BODZENTYŃSKA\' w Suchedniowie
wyświetleń: 1188
6 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
wyświetleń: 1188
7 w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Suchedniów
wyświetleń: 1162
Procedury:
1 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
wyświetleń: 5130
2 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.
wyświetleń: 1774
3 DECYZJA USTALAJĄCA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wyświetleń: 1652
4 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
wyświetleń: 1575
5 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
wyświetleń: 1552
6 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
wyświetleń: 1531
7 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
wyświetleń: 1509
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5

Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00- 16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30


Dziennik Ustaw

Monitor Polski


Rachunek bankowy Gminy:
Bank Spółdzielczy Suchedniów


10 8520 0007 2001 0000 0097 0001Od 1 stycznia 2017r. zmianie ulega rachunek bankowy Gminy

Numer nowego rachunku:
25 8520 0007 2001 0000 0097 0022Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

/dvqpq2981b/skrytka
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów