A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Sekretarz » Zadania i kompetencje
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji - 17.12.2018r.
» Uchwała Nr 140/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» Uchwała Nr 139/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» Uchwała Nr 138/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» PROTOKÓŁ z LII-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 18 października 2018 roku. zwołanej w trybie § 54 ust. 2 i § 57 Statutu Gminy
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA

ZADANIA I KOMPETENCJE

1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez burmistrza organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.
2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
a) koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
b) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych dokumentów regulujących organizację wewnętrzną Urzędu;
2) nadzorowanie terminowości i poprawności przygotowania projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
3) nadzorowanie spraw z zakresu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tym kierowniczych stanowisk urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4) organizowanie służby przygotowawczej,
5) nadzorowanie w Urzędzie prawidłowej działalności archiwalnej, przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej i kpa,
6) współpraca z sołectwami i komitetami osiedlowymi zapewniając uczestnictwo burmistrza lub przedstawiciela burmistrza na zebraniach,
7) nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywateli, w tym skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców,
8) przygotowywanie projektów zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między kierownikami komórek organizacyjnych,
10) opracowywanie zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych komórek organizacyjnych,
11) przeprowadzanie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach urzędniczych,
12) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
13) nadzorowanie i kompletowanie dokumentacji z prac rady,
14) współpraca z radą i jej komisjami,
15) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
16) potwierdzanie wiarygodności złożonych podpisów,
17) kierowanie oraz nadzorowanie działalnością Wydziału Organizacyjnego.


Data wprowadzenia: 2015-06-10 1257
Data upublicznienia:
Art. czytany: 862 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogolne
Zadania i kompetencje
Ostat. 10 wiadomości:

» ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów