A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Miejska » Przewodniczący Rady » Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy..
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 16.05.2019 r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.05.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i uprawnienia Przewodniczącego': 1
Zadania i uprawnienia Przewodniczacego Rady Miejskiej

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:
a) reprezentuje Radę na zewnątrz,
b) zwołuje sesje,
c) ustala projekt porządku obrad sesji,
d) koordynuje prace komisji,
e) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady.
3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący:
a) otwiera sesję,
b) przewodniczy obradom,
c) zarządza i przeprowadza głosowania,
d) podpisuje uchwały rady,
e) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji,
f) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
g) zamyka sesje.
4. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.


Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań jednego z wiceprzewodniczących. O jego wyznaczeniu Przewodniczący informuje radnych ustnie do protokołu lub pisemnie.


Data wprowadzenia: 2003-07-18 1334
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4373 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje Ogólne
Dyżury i przyjęcia interesantów
Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania i uprawnienia Przewodniczacego Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów