A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Ewidencja ludności
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Cezary Błach
» Krzysztof Adamiec
» Ogłoszenie o przetargu – dzierżawa nieruchomości i prowadzenie działalności zgodnej z przeznaczeniem nad zalewem w Mostkach gmina Suchedniów
» Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r.
» WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
Ilość wiadomości z działu 'Ewidencja ludności': 13
1  ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
2004-04-30 1303 Czytano:1673 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
2004-04-30 1257 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
2004-04-30 1306 Czytano:1658 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
2004-04-30 0933 Czytano:1687 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO OBYWATELI RP
2004-04-30 0926 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
6  POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.
2004-04-30 0919 Czytano:1917 razy » Przeczytaj artykuł
7  POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
2004-04-30 0921 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016-05-23 1019 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
2016-05-23 1026 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
10  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
2004-04-30 0916 Czytano:1605 razy » Przeczytaj artykuł
11  WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Dotyczy osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie nie zameldowanych.
2004-04-30 0913 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ.
2004-04-30 0904 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
13  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZGROMADZEŃ
2004-04-30 0901 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego
Podatki
Ochrona środowiska
Gospodarowanie mieniem komunalnym
Planowanie przestrzenne
Sprawy mieszkaniowe
Podziały, numery nieruchomości
Edukacja
Pomoc Społeczna
ARCHIWUM
Ostat. 10 wiadomości:

» Ewidencja Ludności
» ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
» ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
» Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
» Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
» ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO OBYWATELI RP
» POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.
» POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
» ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
» ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów