A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2018 rok
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 22.05.2018r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego- 21.05.2018r.
» Uchwała Nr 67/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11.05.2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Suchedniów
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 18.05.2018r.
» OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Suchedniów
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 rok': 20
1  UCHWAŁA NR 1/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych Komisji R...
2018-02-16 1422 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na tere...
2018-02-16 1424 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR 3/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 15 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z pr...
2018-02-16 1425 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR 4/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego...
2018-03-07 1203 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR 5/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób b...
2018-03-22 0940 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR 6/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddzi...
2018-03-22 0942 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR 7/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2018-03-22 0943 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR 8/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-03-22 0944 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR 9/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-03-22 0947 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR 10/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby...
2018-03-22 0951 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR 11/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,...
2018-03-22 1005 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR 12/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia...
2018-03-22 1007 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-03-22 1009 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR 14/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2018-03-22 1011 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR 15/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r
w sprawie porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i PKP Polskie
Li...
2018-04-24 1304 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR 16/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, l...
2018-04-24 1305 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17 / IV /2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-04-24 1306 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR 18/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-04-24 1307 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR 19/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy...
2018-04-24 1309 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR 20/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na
nieru...
2018-04-24 1310 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok
» w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
» zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
» w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
» w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
» w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
» w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów