A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2018
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie - Referent Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - RADNEGO
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - BURMISTRZA, SKARBNIKA, SEKRETARZA, KIEROWNIKA JEDN. ORGANIZACYJNEJ
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej- 16 kwietnia 2019r.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2018': 94
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2018 - z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania patronatu honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Suchednió...
2018-01-10 1456 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2018 - z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
...
2018-01-11 1544 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2018 - z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację pro...
2018-01-19 1336 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2018 - z dnia 15 stycznia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-01-19 1431 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2018 - z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady...
2018-01-19 1435 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2018 - z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suched...
2018-01-24 1357 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 0050.7.2018 - z dnia 16 stycznia 2018r
w sprawie: „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów”....
2018-01-24 1358 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 0050.8.2018 - z dnia 16 stycznia 2018r
w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie i na wyznaczonych sta...
2018-01-24 1400 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2018 - z dnia 22 stycznia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-01-25 0850 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 - z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.
...
2018-01-25 0855 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2018 - z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-01-29 1011 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2018 - z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2018-02-01 1315 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2018 - z dnia 29 stycznia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań public...
2018-02-01 1316 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2018 - z dnia 29 stycznia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedn...
2018-02-01 1336 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2018 - z dnia 30 stycznia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-02-01 1341 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.16.2018 - z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych...
2018-02-02 1459 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2018 - z dnia 01 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2018-02-02 1506 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2018 - z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ty...
2018-02-06 0908 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2018 - z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ...
2018-02-06 0910 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2018 - z dnia 1 lutego 2018r
w sprawie: zmiany w zasadach centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Suc...
2018-02-06 0913 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21.2018 - z dnia 7 luty 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-02-07 1122 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.22.2018 - z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-02-13 0931 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2018 - z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członków Rady Seniorów w Suchedniowie...
2018-02-16 1026 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2018 - z dnia 13 luty 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-02-16 1045 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.25.2018 - z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród oraz wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyn...
2018-02-21 1007 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.26.2018 - z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r....
2018-02-21 1012 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.27.2018 - z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowe...
2018-02-21 1022 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.28.2018 - z dnia 26 luty 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
...
2018-02-28 1529 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.29.2018 - z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-03-12 1556 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2018 - z dnia 7 marca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-03-12 1557 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie nr 0050.31.2018 - z dnia 09 marca 2018 roku
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, prod...
2018-03-12 1600 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2018 - z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko ...
2018-03-12 1559 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.33.2018 - z dnia 21 marca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
...
2018-03-23 1118 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.34.2018 - z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstaw...
2018-03-23 1126 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.35.2018 - z dnia 27 marca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-03-28 1347 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.36.2018 - z dnia 3 kwietnia 2018r.
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie...
2018-04-17 1322 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.37.2018 - z dnia 5 kwietnia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-04-17 1323 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 0050.38.2018 - z dnia 6 kwietnia 2018r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2018-04-17 1325 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 0050.39.2018 - z dnia 9 kwietnia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
...
2018-04-17 1327 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050. 40 .2018 - z dnia 24 kwietnia 2018r
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego....
2018-04-25 1138 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41.2018 - z dnia 24 kwietnia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-04-25 1140 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.42.2018 - z dnia 26 kwietnia 2018r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2018-04-27 1409 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.43.2018 - z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żerom...
2018-04-27 1414 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 0050.44.2018 - z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana ...
2018-04-27 1417 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 0050.45.2018 - z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-05-02 0837 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.46.2018 - z dnia 30 kwietnia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r...
2018-05-02 0847 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2018 - z dnia 2 maja 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-05-02 1500 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 0050. 48 .2018 - z dnia 4 maja 2018r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2018-05-07 0813 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050. 49.2018 - z dnia 4 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury' Kuź...
2018-05-07 0819 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.50.2018 - z dnia 14 maja 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-05-15 0950 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 0050.51.2018 - z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2018-05-22 1320 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie nr 0050.52.2018 - z dnia 15.05.2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suche...
2018-05-22 1323 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 0050.53.2018 - z dnia 16 maja 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-05-23 1218 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.57.2018 - z dnia 28 maja 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. J...
2018-05-28 1146 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 0050.58.2018 - z dnia 28 maja 2018r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-06-06 1127 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 0050.59.2018 - z dnia 30 maja 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-06-06 1130 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 0050.60.2018 - z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko ...
2018-06-13 1434 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 0050.61.2018 - z dnia 22 czerwca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-06-27 0814 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 0050.62.2018 - z dnia 25 czerwca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-06-27 0818 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarzadzenie Nr 0050.63.2018 - z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry start”....
2018-11-07 0825 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 0050.64.2018 - z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im...
2018-06-27 1445 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 0050.65.2018 - z dnia 29 czerwca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-07-13 0850 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.66.2018 - z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2018-11-07 1001 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 0050.67.2018 - z dnia 6 lipca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-07-13 0903 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 0050.68.2018 - z dnia 9 lipca 2018r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu partnerskiego pn. 'Wdrożenie innowacyjnych e-...
2018-11-07 1003 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.69.2018 - z dnia 10 lipca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-07-13 0909 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.70.2018 - z dnia 16 lipca 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r...
2018-07-18 1251 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.71.2018 - z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzanie...
2018-07-18 1242 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.72.2018 - z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie...
2018-07-19 1311 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.75.2018 - 26 lipca 2018
Zmian w budżecie Gminy na 2018 r....
2018-07-26 1441 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.84.2018 - z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2018-11-07 0903 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 0050.85.2018 - z dnia 31 sierpnia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-08-31 1459 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.86.2018 - z dnia 31 sierpnia 2018r
w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Suchedniów....
2018-09-18 1344 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.87.2018 - z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg gminnych...
2018-09-18 1346 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 0050.88.2018 - z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchednio...
2018-09-18 1408 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.89.2018 - z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suc...
2018-09-18 1410 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 0050.90.2018 - z dnia 6 września 2018r.
w sprawie wskazania osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informatyki w wyborach do Rad...
2018-09-18 1357 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.91.2018 - z dnia 10 września 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-09-18 1400 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.92.2018 - z dnia 12 września 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-09-18 1404 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 0050.93.2018 - z dnia 28 września 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-10-03 0758 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 0050.94.2018 - z dnia 28 września 2018r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do...
2018-10-15 1219 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.95.2018 - z dnia 2 października 2018r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przem...
2018-11-07 0905 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 0050.96.2018 - z dnia 2 października 2018r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemo...
2018-11-07 0906 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 0050.97.2018 - z dnia 2 października 2018r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa w ...
2018-10-23 1215 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 0050.98.2018 - z dnia 10 października 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-10-23 1216 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 0050.99.2018 - z dnia 12 października 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-10-23 1222 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie nr 0050.100.2018 - 17 października 2018 r.
w sprawie szczegółowości oraz terminu składania wniosków w zakresie zapotrzebowania na środki ...
2018-10-19 1333 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie nr 0050.101.2018 - 19 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r....
2018-10-19 1434 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 0050.102.2018 - z dnia 23 października 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-10-23 1228 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 0050.103.2018 - z dnia 23 października 2018r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego ...
2018-11-07 0909 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 0050.104.2018 - 31 października 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r...
2018-11-05 1404 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 0050.110.2018 - z dnia 27 listopada 2018r.
w sprawie odpracowania dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
...
2018-11-30 1052 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 0050.117.2018 - z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych....
2018-12-27 1310 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2018 - z dnia 31 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów ...
2018-12-31 1114 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania patronatu honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2018r.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
» w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
» w sprawie: „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów”.
» w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie i na wyznaczonych stanowiskach UM i G Suchedniów.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów