A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2018
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z XLII-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie
» Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 12.02.2018r.
» Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 09.02.2018r.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2018': 24
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2018 - z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania patronatu honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Suchednió...
2018-01-10 1456 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2018 - z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
...
2018-01-11 1544 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2018 - z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację pro...
2018-01-19 1336 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2018 - z dnia 15 stycznia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-01-19 1431 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2018 - z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady...
2018-01-19 1435 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2018 - z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suched...
2018-01-24 1357 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 0050.7.2018 - z dnia 16 stycznia 2018r
w sprawie: „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów”....
2018-01-24 1358 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 0050.8.2018 - z dnia 16 stycznia 2018r
w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie i na wyznaczonych sta...
2018-01-24 1400 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2018 - z dnia 22 stycznia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-01-25 0850 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 - z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.
...
2018-01-25 0855 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2018 - z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-01-29 1011 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2018 - z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2018-02-01 1315 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2018 - z dnia 29 stycznia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań public...
2018-02-01 1316 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2018 - z dnia 29 stycznia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedn...
2018-02-01 1336 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2018 - z dnia 30 stycznia 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-02-01 1341 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.16.2018 - z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych...
2018-02-02 1459 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2018 - z dnia 01 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2018-02-02 1506 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2018 - z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ty...
2018-02-06 0908 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2018 - z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ...
2018-02-06 0910 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2018 - z dnia 1 lutego 2018r
w sprawie: zmiany w zasadach centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Suc...
2018-02-06 0913 Czytano:6 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21.2018 - z dnia 7 luty 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-02-07 1122 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.22.2018 - z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-02-13 0931 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2018 - z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członków Rady Seniorów w Suchedniowie...
2018-02-16 1026 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2018 - z dnia 13 luty 2018r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r....
2018-02-16 1045 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania patronatu honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2018r.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
» w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
» w sprawie: „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów”.
» w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie i na wyznaczonych stanowiskach UM i G Suchedniów.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2018r.
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów