A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał- 2017 » Projekty uchwał- czerwiec 2017 r.
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy..
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 16.05.2019 r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.05.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał- czerwiec 2017 r.': 11
1  Projekt Uchwały - czerwiec 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
...
2017-06-22 1130 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017.
...
2017-06-22 1129 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2017-06-22 1113 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2016 rok....
2017-06-22 1112 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2017-06-22 1111 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suchedniów
...
2017-06-20 1157 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...
2017-06-20 1155 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2017-06-20 1153 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOK KUŹNICA za rok 2016...
2017-06-20 1151 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od...
2017-06-20 1149 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt Uchwały - czerwiec 2017
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2017-06-20 1143 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał- luty 2017 r.
Projekty uchwał- marzec 2017 r.
Projekty uchwał- maj 2017 r.
Projekty uchwał- czerwiec 2017 r.
Projekty uchwał- lipiec 2017 r.
Projekty uchwał- wrzesień 2017 r.
Projekty uchwał- październik 2017 r.
Projekty uchwał- listopad 2017 r.
Projekty uchwał- grudzień 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017.
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2016 rok
» w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2016 rok.
» w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów oraz w sprawie dopłat do taryf
» w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
» w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOK KUŹNICA za rok 2016
» w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów