A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał- 2017 » Projekty uchwał- marzec 2017 r.
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego - 22.01.2018r.
» Harmonogram odbioru odpadów 2018 rok
» Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa kawiarni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegoz dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał- marzec 2017 r.': 14
1  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego...
2017-03-29 1204 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emil...
2017-03-29 1202 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-03-21 1403 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze...
2017-03-21 1359 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego...
2017-03-21 1355 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-03-21 1349 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2017-03-21 1346 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej....
2017-03-21 1059 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku d...
2017-03-21 1057 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów....
2017-03-21 1052 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do ...
2017-03-21 1051 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwo...
2017-03-21 1047 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt Uchwały - marzec 2017r.
w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów ...
2017-03-03 1257 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt Uchwały - marzec 2017
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2017-03-03 1254 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał- luty 2017 r.
Projekty uchwał- marzec 2017 r.
Projekty uchwał- maj 2017 r.
Projekty uchwał- czerwiec 2017 r.
Projekty uchwał- lipiec 2017 r.
Projekty uchwał- wrzesień 2017 r.
Projekty uchwał- październik 2017 r.
Projekty uchwał- listopad 2017 r.
Projekty uchwał- grudzień 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2019.
» w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
» w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
» w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Suchedniów i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
» w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów