A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2017 rok
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za III kw. 2017r.
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 'Budowa zbiornika na ścieki sanitarne wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej'
» Zaproszenie Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
» ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2017 rok': 47
1  UCHWAŁA NR 1/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie...
2017-02-13 1015 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999 r. w spraw...
2017-02-13 1018 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr 3/I/20 17 - z dnia 09 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy w Suchedniowi...
2017-02-13 1020 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2017 - z dnia 09 lutego 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-02-13 1022 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR 5/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-02-13 1025 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie akceptacji Koncepcji Zagospodarowania dotyczącej zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z...
2017-02-13 1029 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR 7/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie...
2017-02-13 1030 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA Nr 8/I/2017 - z dnia 09 lutego 2017 r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2017 rok....
2017-02-13 1032 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR 9/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2017-04-05 1410 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR 10/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze...
2017-04-05 1413 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR 11/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do ...
2017-04-05 1415 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR 12/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do p...
2017-04-05 1420 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR 13/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwo...
2017-04-05 1423 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR 14/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego...
2017-04-05 1425 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/2017 - z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
...
2017-04-05 1426 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR 16/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-04-05 1429 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR 17/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwi...
2017-04-05 1431 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR 18/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Suchedni...
2017-04-05 1434 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR 19/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej...
2017-04-05 1436 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR 20/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2017-04-05 1437 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR 21/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emili...
2017-04-05 1438 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR 22/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2017-06-02 1248 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2017 - z dnia 25 maja 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-06-02 1250 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR 24/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-06-02 1252 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR 25/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. ...
2017-06-02 1253 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR 26/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy...
2017-06-02 1255 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR 27/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2017-06-29 1057 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR 28/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „ K...
2017-06-29 1059 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR 29/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2017-06-29 1103 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR 30/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2016 rok...
2017-06-29 1104 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
...
2017-06-29 1106 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR 32/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-06-29 1112 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR 33/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2017-06-29 1114 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR 34/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od...
2017-06-29 1115 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR 35/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów...
2017-06-29 1120 Czytano:17 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR 36/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...
2017-06-29 1124 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR 37/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2017-06-29 1126 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR 38/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2017-06-29 1130 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39 /VI/2017 - z dnia 5 lipca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-07-06 1324 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR 40/VI/2017 - z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-07-06 1325 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR 41/VI/2017 - z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie włączenia majątku, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokume...
2017-07-06 1327 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VII/2017 - z dnia 14 września 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-09-19 1034 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR 43/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-09-19 1040 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR 44/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Suchedniów, Gminą Bieli...
2017-09-19 1045 Czytano:6 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR 45/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z pr...
2017-09-19 1053 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR 46/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej...
2017-09-19 1055 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR 47/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności...
2017-09-19 1057 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2017 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie
» w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 12
» w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy w Suchedniowie do nowego ustroju szkolnego
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
» w sprawie akceptacji Koncepcji Zagospodarowania dotyczącej zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowania dwupoziomowego w ramach projektu 'Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów'
» w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie
» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2017 rok.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów