A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2017 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy..
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 16.05.2019 r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.05.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2017 rok': 77
1  UCHWAŁA NR 1/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie...
2017-02-13 1015 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999 r. w spraw...
2017-02-13 1018 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr 3/I/20 17 - z dnia 09 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy w Suchedniowi...
2017-02-13 1020 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2017 - z dnia 09 lutego 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-02-13 1022 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR 5/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-02-13 1025 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie akceptacji Koncepcji Zagospodarowania dotyczącej zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z...
2017-02-13 1029 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR 7/I/2017 - z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie...
2017-02-13 1030 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA Nr 8/I/2017 - z dnia 09 lutego 2017 r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2017 rok....
2017-02-13 1032 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR 9/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2017-04-05 1410 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR 10/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze...
2017-04-05 1413 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR 11/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do ...
2017-04-05 1415 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR 12/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do p...
2017-04-05 1420 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR 13/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwo...
2017-04-05 1423 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR 14/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego...
2017-04-05 1425 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/2017 - z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
...
2017-04-05 1426 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR 16/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-04-05 1429 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR 17/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwi...
2017-04-05 1431 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR 18/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Suchedni...
2017-04-05 1434 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR 19/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej...
2017-04-05 1436 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR 20/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2017-04-05 1437 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR 21/II/2017 - z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emili...
2017-04-05 1438 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR 22/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2017-06-02 1248 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2017 - z dnia 25 maja 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-06-02 1250 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR 24/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-06-02 1252 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR 25/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. ...
2017-06-02 1253 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR 26/III/2017 - z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy...
2017-06-02 1255 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR 27/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2017-06-29 1057 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR 28/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „ K...
2017-06-29 1059 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR 29/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2017-06-29 1103 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR 30/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2016 rok...
2017-06-29 1104 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
...
2017-06-29 1106 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR 32/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-06-29 1112 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR 33/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2017-06-29 1114 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR 34/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od...
2017-06-29 1115 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR 35/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów...
2017-06-29 1120 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR 36/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...
2017-06-29 1124 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR 37/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2017-06-29 1126 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR 38/IV/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2017-06-29 1130 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39 /VI/2017 - z dnia 5 lipca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-07-06 1324 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR 40/VI/2017 - z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-07-06 1325 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR 41/VI/2017 - z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie włączenia majątku, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokume...
2017-07-06 1327 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VII/2017 - z dnia 14 września 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-09-19 1034 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR 43/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-09-19 1040 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR 44/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Suchedniów, Gminą Bieli...
2017-09-19 1045 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR 45/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z pr...
2017-09-19 1053 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR 46/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej...
2017-09-19 1055 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR 47/VII/2017 - z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności...
2017-09-19 1057 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR 48/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2017-10-30 1338 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR 49/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2017-10-30 1340 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR 50/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstaw...
2017-10-30 1342 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR 51/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstaw...
2017-10-30 1343 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR 52/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstaw...
2017-10-30 1346 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR 53 /VIII/2017 - z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
...
2017-10-30 1348 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR 54/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-10-30 1350 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR 55/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz gminnej instytucji kultury – Mie...
2017-10-30 1353 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR 56/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz gminnej instytucji kultury – Suc...
2017-10-30 1354 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR 57/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Od...
2017-10-30 1356 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR 58/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Woj...
2017-10-30 1357 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR 59/VIII/2017 - z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedni...
2017-10-30 1359 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR 60/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchednio...
2017-11-29 1302 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR 61/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2017-11-29 1304 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR 62/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych in...
2017-11-29 1312 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
63   Uchwała Nr 63 /IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-11-29 1317 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR 64/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-11-29 1319 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR 65/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowy...
2017-11-29 1322 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR 66/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa
...
2017-11-29 1324 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR 67/IX/2017 - z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2017-11-29 1326 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 68/X/2017 - z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu...
2017-12-01 1106 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR 69/XI/2017 - z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2017-12-08 1116 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR 70/XI/2017 - z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suchedniów za pomoc...
2017-12-08 1118 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR 71/XII/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017...
2018-01-04 1244 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR 72/XII/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2018-01-04 1246 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR 73/XII/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2018...
2018-01-04 1249 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr 74/XII / 2017 - z dnia 28 grudnia 2017r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038....
2018-01-04 1251 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR 75/XII/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018 rok...
2018-01-04 1253 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR 76/XII/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w spraw...
2018-01-04 1256 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR 77/XII/2017 - z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w spraw...
2018-01-04 1258 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie
» w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 12
» w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy w Suchedniowie do nowego ustroju szkolnego
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
» w sprawie akceptacji Koncepcji Zagospodarowania dotyczącej zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowania dwupoziomowego w ramach projektu 'Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów'
» w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie
» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2017 rok.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów