A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2017
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 07.06.2019 r. o wydaniu decyzji Nr 4/2019 znak: GNI.6733.1.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
» Wybory ławników na kadencję 2020-2023
» „ROZBUDOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE ORAZ PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2017': 106
1  ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2017 - z dnia 2 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Wydziału Organizacyjnego
...
2017-01-17 0748 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2017 - z dnia 5 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów ...
2017-01-17 0734 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2017 - z dnia 10 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 Programu szczepień profilaktycznych...
2017-01-17 0739 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2017 - z dnia 13 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017....
2017-01-13 1342 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2017 - z dnia 19 stycznia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację pro...
2017-02-08 0844 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 00.50.6.2017 - z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom prowadzonym na tereni...
2017-01-30 1340 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2017 - z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zn...
2017-01-30 1342 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050. 8.2017 - z dnia 23 stycznia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-01-30 1344 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050. 9.2017 - z dnia 25 stycznia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-01-30 1346 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2017 - z dnia 31 stycznia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-02-01 1144 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2017 - z dnia 31 stycznia 2017 r.

W sprawie powołania Gminnego Koordynatora badań liczby osób bezdomnych....
2017-02-01 1147 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2017 - dnia 1 lutego 2017r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do jednora...
2017-02-16 1433 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2017 - z dnia l lutego 2017r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do jednora...
2017-02-16 1435 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2017 - z dnia 7 luty 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.
...
2017-02-13 1247 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2017 - z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród oraz wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyn...
2017-02-21 0856 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.16.2017 - z dnia 13 lutego 2017r
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-02-21 0857 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2017 - z dnia 15 luty 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań public...
2017-02-21 0900 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2017 - z dnia 23.02.2017r.
w sprawie wprowadzenia logo Miasta i Gminy Suchedniów oraz zasad i zakresu jego stosowania....
2017-03-01 1504 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2017 - z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2017-03-01 1515 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2017 - z dnia 23 lutego 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-03-01 1518 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21 .2017 - z dnia 28 lutego 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-03-01 1521 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.22.2017 - z dnia 28 lutego 2017r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-03-07 0908 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2017 - z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Em...
2017-03-07 0912 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2017 - z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II...
2017-03-07 0916 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.25.2017 - z dnia 10 marca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-03-13 1143 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.26 .2017 - z dnia 21 marca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-03-22 0806 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.27.2017 - z dnia 22 marca 2017r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Sam...
2017-03-22 1447 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.28.2017 - z dnia 22 marca 2017r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Prz...
2017-03-22 1449 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.29 .2017 - z dnia 31 marca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-03-31 1515 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2017 - z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr l im. ...
2017-03-31 1517 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.31.2017 - z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła ...
2017-03-31 1520 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.32 .2017 - z dnia 10 kwietnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-04-11 1513 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.33 .2017 - z dnia 21 kwietnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-04-24 1547 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.34 .2017 - z dnia 26 kwietnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-05 1209 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.35.2017 - z dnia 5 maja 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-05 1213 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.36 .2017 - z dnia 10 maja 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-10 1506 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.37 .2017 - z dnia 11 maja 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-12 0829 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie nr 0050.38.2017 - z dnia 11 maja 2017r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie...
2017-05-17 1022 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2017 - z dnia 16 maja 2017r.
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent Wydziału Rozwoju i Strategii...
2017-05-17 1033 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.40 .2017 - z dnia 16 maja 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-17 1304 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41.2017 - z dnia 22 maja 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-22 1539 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.42.2017 - z dnia 22 maja 2017r
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ...
2017-05-29 1515 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.43.2017 - z dnia 26 maja 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-05-29 1516 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 0050. 44 .2017 - z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach oraz terenu...
2017-05-29 1519 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 0050.45.2017 - z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2017-05-29 1520 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.46.2017 - z dnia 01 czerwca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-06-07 0748 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2017 - z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieni...
2017-06-20 1554 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE Nr 0050. 48 .2017 - z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal i pomieszczeń znajdującyc...
2017-06-26 1231 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.49 .2017 - z dnia 30 czerwca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-07-03 1138 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.50.2017 - z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2038...
2017-07-03 1140 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 - z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: procedury przekazania majątku, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowyc...
2017-07-03 1142 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.52.2017 - z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2017-07-07 0802 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 0050.53.2017 - z dnia 5 lipca 2017r.
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent Wydziału Gospodarki Nieru...
2017-07-07 1041 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.54 .2017 - z dnia 06 lipca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
...
2017-07-10 1427 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 0050.55 .2017 - z dnia 07 lipca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-07-11 1357 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2017 - z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na obiektach ...
2017-07-14 1455 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017 - z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w ...
2017-07-14 1459 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017 - z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedni...
2017-07-14 1500 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017 - z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii P...
2017-07-14 1502 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2017 - z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w S...
2017-07-14 1503 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 0050.61 .2017 - z dnia 20 lipca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-07-20 1518 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2017 - 21 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej...
2017-07-31 1257 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.63.2017 - 21 lipca 2017
w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rekrutacyjnej ...
2017-08-08 1416 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 0050.64.2017 - z dnia 31 lipca 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-08-08 1420 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 0050.65.2017 - z dnia 1 sierpnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-08-08 1421 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.66.2017 - z dnia 3 sierpnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko g...
2017-08-16 0952 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.67.2017 - z dnia 8 sierpnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-08-16 1124 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.68 .2017 - z dnia 22 sierpnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-08-23 1323 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.69.2017 - z dnia 28 sierpnia 2017r
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przy...
2017-09-01 1426 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.70.2017 - z dnia 29 sierpnia 2017r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących...
2017-09-01 1428 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.71.2017 - z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w planie finansowym wydatków 2017 roku...
2017-09-01 1431 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 0050.72.2017 - z dnia 1 września 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy ...
2017-09-01 1432 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.73.2017 - z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2017-09-01 1435 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.74.2017 - z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady...
2017-09-08 0909 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2017 - z dnia 8 września 2017r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych....
2017-09-13 0756 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2017 - z dnia 12 września 2017 roku
w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół z terenu Gminy Suchedn...
2017-09-13 0759 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2017 - z dnia 12 września 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Mia...
2017-09-19 1025 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.78 .2017 - z dnia 19 września 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
...
2017-09-21 1020 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.79 .2017 - z dnia 21 września 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-09-21 1428 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 0050.80.2017 - z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie wygaszenia Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady...
2017-10-02 1507 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2017 - z dnia 26 września 2017r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemo...
2017-10-02 1509 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.82 .2017 - z dnia 27 września 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-10-02 1512 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 0050.83 .2017 - z dnia 29 września 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-10-02 1516 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 0050.84.2017 - z dnia 4 października 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
...
2017-10-06 1130 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 0050.85.2017 - z dnia 06 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2017-10-11 0847 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 0050.86.2017 - z dnia 10 października 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
...
2017-10-13 1307 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 0050.87 .2017 - z dnia 12 października 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r...
2017-10-13 1315 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 0050.88.2017 - z dnia 17 października 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-10-18 0849 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 0050.89.2017 - z dnia 17 października 2017 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na...
2017-10-26 1224 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 0050.90 .2017 - z dnia 30 października 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-10-30 1325 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 0050. 91 .2017 - z dnia 03 listopada 2017r
w sprawie terminu i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej....
2017-11-08 0926 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 0050.92 .2017 - z dnia 08 listopada 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-11-10 1246 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 0050.93.2017 - z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
w Suchedniowie
...
2017-11-13 1301 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 0050.94.2017 - z dnia 10 listopada 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę prz...
2017-11-14 0933 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 0050.95.2017 - z dnia 14 listopada 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-11-14 1317 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 0050.96 .2017 - z dnia 14 listopada 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-11-14 1525 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 0050.97.2017 - z dnia 14 listopada 2017r
w sprawie zmian dotyczących określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kiero...
2017-11-30 0952 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 0050.98.2017 - z dnia 24 listopada 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-11-30 0953 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 0050.99.2017 - z dnia 30 listopada 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-12-01 1142 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 0050.100 .2017 - z dnia 11 grudnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-12-13 1259 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2017 - z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów ...
2017-12-15 1512 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 0050.102.2017 - z dnia 19 grudnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2017-12-27 0902 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 0050.103.2017 - z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018....
2017-12-27 0906 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 0050.104.2017 - z dnia 29 grudnia 2017r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r....
2018-01-08 1025 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 0050.105.2017 - z dnia 29 grudnia 2017r
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie...
2018-01-23 1425 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 0050.106.2017 - z dnia 29 grudnia 2017r
w sprawie określenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedn...
2018-02-09 1206 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Wydziału Organizacyjnego
» w sprawie ogłoszenia Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 r.
» w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom.
» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2017r.
» w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Suchedniów
» w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2011-2015
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2017r.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów