A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2016
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego - 22.01.2018r.
» Harmonogram odbioru odpadów 2018 rok
» Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa kawiarni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegoz dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2016': 104
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2016 - z dnia 4 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta...
2016-01-28 0930 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2016 - z dnia 7 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie...
2016-01-08 1432 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2016 - z dnia 11 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016....
2016-01-12 1309 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2016 - z dnia 11 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko p...
2016-01-11 1516 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2016 - z dnia 11 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2016-01-11 1515 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2015 - z dnia 12 stycznia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-01-28 0931 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.7.2016 - z dnia 26 stycznia 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-01-28 0807 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2016 - z dnia 29 stycznia 2016r
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-02-02 1227 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2016 - z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2016-02-17 0939 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2016 - z dnia 01 lutego 2016 r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...
2016-02-17 0856 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie nr 0050.11.2016 - z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie zasad przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2016-02-09 1223 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2016 - z dnia 03 lutego 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-02-05 1420 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2016 - z dnia 5 lutego 2016r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród oraz wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyn...
2016-02-17 0941 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2016 - z dnia 9 luty 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych. ...
2016-02-17 0943 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016 - z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2016-02-17 0945 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2016 - z dnia 11 lutego 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań public...
2016-02-15 1128 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2016 - z dnia 15 lutego 2016r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemo...
2016-02-17 1200 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2016 - z dnia 16 lutego 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-02-19 0929 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2016 - z dnia 18 luty 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań public...
2016-02-19 1232 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2016 - z dnia 24 lutego 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-03-02 0837 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21.2016 - z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie: wprowadzenia „ Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Suche...
2016-03-02 0834 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.22.2016 - z dnia 08 marca 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-03-09 0741 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2016 - z dnia 16 marca 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r.
...
2016-03-18 1252 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2016 - z dnia 21 marca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-03-22 0747 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.25.2016 - z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodzi...
2016-04-06 0918 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.26.2016 - z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w t...
2016-04-06 0922 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.27.2016 - z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie upoważnienia pracowników MG OPS do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadc...
2016-04-06 0927 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.28.2016 - z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-04-04 1212 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.29.2016 - z dnia 07 kwietnia 2016r
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-04-08 1232 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2016 - z dnia 08 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, ustalenia ceny wywoławczej na sp...
2016-04-08 1228 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.31.2016 - z dnia 14 kwietnia 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r...
2016-04-15 0744 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.32.2016 - z dnia 14 kwietnia 2016r.
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom prowadzonym na tereni...
2016-04-25 1044 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.33.2016 - 14 kwietnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie or...
2016-05-13 1029 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.34.2016 - z dnia 19 kwietnia 2016r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu Gminy....
2016-04-25 1048 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.35.2016 - z dnia 19 kwietnia 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-04-20 0833 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.36 .2016 - z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-05-04 0836 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2016 - z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do organów samorządu terytori...
2016-05-20 1321 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2015 - z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmian w planach finansowych wydatków w 2016 roku...
2016-05-04 0839 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie 0050.39.2016 - z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera w celu wspólnego prz...
2016-05-05 1435 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.40.2016 - z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-05-09 1246 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41 .2016 - z dnia 10 maja 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-05-11 1256 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.42.2016 - z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy ...
2016-05-20 1149 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.43.2016 - z dnia 17 maja 2016r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno-biurowego ...
2016-05-30 0818 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2016 - z dnia 17 maja 2016r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2...
2016-05-20 1325 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 0050.45.2016 - z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-05-20 1145 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.46.2016 - z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wand...
2016-05-24 1037 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2016 - z dnia 25 maja 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-05-30 0819 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2016 - z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. W...
2016-06-21 1115 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.49 .2016 - z dnia 10 czerwca 2016r.
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-06-14 0951 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2016 - z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach ud...
2016-06-27 1523 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 0050.51.2016 - z dnia 27 czerwca 2016r
w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r....
2016-06-28 1241 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.52.2016 - z dnia 30 czerwca 2016r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-07-05 0911 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2016 - z dnia 1 lipca 2016r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
...
2016-07-05 0916 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.54.2016 - z dnia 11 lipca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-07-12 1032 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 0050.55.2016 - z dnia 11 lipca 2016r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UM i G Suchedniów o...
2016-08-02 0957 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2016 - z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacy...
2016-07-12 1029 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016 - z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom prowadzonym na tereni...
2016-08-22 0920 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 0050.58.2016 - z dnia 15 lipca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-08-02 1002 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 0050.59.2016 - z dnia 19 lipca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-08-22 0918 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 0050.60.2016 - z dnia 25 lipca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-08-22 0923 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 0050.61.2016 - z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-08-22 0927 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 0050.62.2016 - z dnia 02 sierpnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r.
...
2016-08-02 1059 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.63.2016 - z dnia 02 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy....
2016-08-02 1446 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2016 - z dnia 2 sierpnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko g...
2016-08-02 1440 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 0050.65.2016 - z dnia 05 sierpnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-08-09 1429 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.66.2016 - z dnia 16 sierpnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło promocyjne Miasta i Gminy Suchedniów...
2016-08-18 1430 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
67  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67 / 2016 - z dnia 16 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemo...
2016-08-22 0933 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.68.2016 - z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n...
2016-08-18 1448 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.69.2016 - z dnia 24 sierpnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-08-25 1412 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.70.2016 - z dnia 31 sierpnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r.
...
2016-09-05 1427 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.71.2016 - z dnia 31 sierpnia 2016r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i ich zast...
2016-09-05 1529 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 0050.72.2016 - z dnia 12 września 2016r.
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy...
2016-09-29 1139 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.73.2016 - z dnia 12 września 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-09-14 1107 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.74.2016 - z dnia 20 września 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-09-21 1439 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 0050.75.2016 - z dnia 26 września 2016r.
w sprawie ustalenia Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dl...
2016-09-29 1140 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2016 - z dnia 26 września 2016r.
w sprawie ustalenia Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dl...
2016-09-29 1125 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 0050.77.2016 - z dnia 27 września 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-09-29 1027 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2016 - z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. W...
2016-10-03 1101 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.79.2016 - z dnia 30 września 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r. ...
2016-10-04 1450 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 0050.80.2016 - z dnia 04 października 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-10-07 1247 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 0050.81.2016 - z dnia 10 października 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-10-13 1449 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.82.2016 - z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie sprzedaży służbowego samochodu osobowego Chevrolet Lacetti...
2016-10-13 0739 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016 - z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom prowadzonym na tereni...
2016-10-24 0902 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 0050.84.2016 - z dnia 17 października 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-11-14 1428 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2016 - z dnia 17 października 2016r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, prod...
2016-10-20 0826 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 0050.86.2016 - z dnia 31 października 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-11-14 0825 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 0050.87.2016 - z dnia 4.11.2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo i hasła promocyjnego Miasta i Gminy Suc...
2016-11-16 1059 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 0050.88.2016 - z dnia 10 listopada 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-11-14 1430 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2016 - z dnia 21 listopada 2016r.
w sprawie powołania Rady Sportu w Suchedniowie, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz us...
2016-11-22 1253 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 0050.90.2016 - z dnia 21 listopada 2016r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-11-22 0954 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 0050.91.2016 - z dnia 29.11.2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.87.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 04.11.206...
2016-11-30 1404 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 0050.92.2016 - z dnia 30 listopada 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-12-06 1027 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 0050.93.2016 - z dnia 30 listopada 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-12-06 1033 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 0050.94.2016 - 30 listopada 2016r.
w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Suc...
2016-12-09 1146 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 0050.95.2016 - 07 grudnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-12-09 1144 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 0050.96.2016 - z dnia 14 grudnia 2016r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-12-16 0906 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 0050.97.2016 - z dnia 16 grudnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-12-21 1344 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 0050.98.2016 - z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-12-21 1347 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 0050.99.2016 - z dnia 22 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-12-27 0759 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 0050.100.2016 - z dnia 23 grudnia 2016r.
zmian w budżecie Gminy na 2016r....
2016-12-29 0839 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2016 - z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2016-12-29 0842 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2016 - z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2016-12-29 0844 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 0050.103.2016 - 28 grudnia 2016r.
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów jubileuszu 55-lecia nadania praw miejskich m...
2016-12-29 0846 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
104  ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2016 - z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w S...
2017-01-17 0743 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ogłoszenia treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016.
» w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom w roku 2016.
» w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w roku 2016.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
» w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r.
» w sprawie: zmian budżecie Gminy na 2016r.
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
» w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów