A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2015
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie - Referent Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - RADNEGO
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - BURMISTRZA, SKARBNIKA, SEKRETARZA, KIEROWNIKA JEDN. ORGANIZACYJNEJ
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej- 16 kwietnia 2019r.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2015': 137
1  ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2015 - z dnia 5 stycznia 2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk w Urzędzie Miasta i Gmi...
2015-01-05 1501 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2015 - z dnia 12 stycznia 2015r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do re...
2015-01-20 0830 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
3  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3 /2015 - z dnia 14 stycznia 2015 r.
W sprawie powołania Gminnego Koordynatora badań liczby osób bezdomnych...
2015-01-20 0949 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2015 - z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie upoważnienia SKARBNIKA Gminy do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej oraz...
2015-01-28 1308 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2015 - z dnia 29 stycznia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r.
...
2015-02-03 0834 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2015 - z dnia 30 stycznia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-02-03 0836 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2015 - z dnia 02 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości
...
2015-03-19 1414 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2014 - z dnia 3 lutego 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.
...
2015-02-04 0756 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2015 - z dnia 10 lutego 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-03-05 0832 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2015 - z dnia 18 lutego 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-02-20 1026 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2015 - z dnia 20 lutego 2015r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowy...
2015-02-23 1307 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2015 - z dnia 20 lutego 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2015r. w zakresi...
2015-02-23 1309 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2015 - z dnia 20 lutego 2015r
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego...
2015-03-05 0835 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
14  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.14.2015 - z dnia 2 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.
...
2015-03-06 0753 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2015 - z dnia 3 marca 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko p...
2015-03-04 1240 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2015 - z dnia 3 marca 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2015-03-04 1234 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2015 - z dnia 05 marca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-03-06 0755 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2015 - z dnia 9 marca 2015r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań public...
2015-03-10 1337 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2015 - z dnia 12 marca 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-03-24 1449 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2015 - z dnia 16 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2015-03-19 1406 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2015 - z dnia 16 marca 2015r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2015-04-23 0812 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2015 - z dnia 16 marca 2015r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyb...
2015-03-19 1412 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2015 - z dnia 19 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację programów polityki zdrowot...
2015-03-25 1350 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2015 - z dnia 24 marca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-03-24 1119 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań public...
2015-03-25 1159 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.26.2015 - z dnia 31 marca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-04-02 1246 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2015 - z dnia 2 kwietnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na kadencję 2015 – 2019 na ter...
2015-04-02 1522 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2015 - z dnia 2 kwietnia 2015r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Suchedniowie...
2015-04-15 1256 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2015 - z dnia 2 kwietnia 2015r.
w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie....
2015-04-15 1258 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2015 - z dnia 03 kwietnia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-04-08 1445 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2015 - z dnia 10 kwietnia 2015r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Suchedniow...
2015-04-23 0814 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2015 - z dnia 17 kwietnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na kadencję 2015 – 2019 na ter...
2015-04-23 0817 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2014 - z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta i Gminy Suchedniów w wyborach...
2015-05-12 0834 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2015 - z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przer...
2015-04-23 0820 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.35.2015 - z dnia 27 kwietnia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-05-12 0820 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2015 - z dnia 27 kwietnia 2015r.
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.33.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. w...
2015-05-12 0923 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.37.2015 - z dnia 06 maja 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-05-12 0826 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 - z dnia 06 maja 2015r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie...
2015-05-12 0926 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2015 - z dnia 7 maja 2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze....
2015-05-07 1514 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.40.2015 - z dnia 07 maja 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-05-12 0909 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41.2015 - z dnia 11 maja 2015r.
w sprawie ...
2015-07-14 1153 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie 0050.42.2015 - z dnia 11 maja 2015r.
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na...
2015-07-14 1200 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.43.2015 - z dnia 20 maja 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-05-29 1043 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 0050.44.2015 - z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-05-26 0827 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2015 - z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie w r...
2015-05-29 1041 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2015 - 27 maja 2015r.
w sprawie nadania regulaminu Urzędu Miasta i Gminy...
2015-09-04 1032 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2015 - z dnia 29 maja 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-06-03 1506 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 0050.48.2015 - z dnia 02 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-06-03 1504 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.49.2015 - z dnia 10 czerwca 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-06-11 1407 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.50.2015 - z dnia 11 czerwca 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. z zakresu...
2015-06-11 1413 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 0050.51.2015 - z dnia 16 czerwca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-06-17 0841 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.52.2015 - z dnia 18 czerwca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-06-19 1339 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 0050.53.2015 - z dnia 29 czerwca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-06-30 1434 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.54.2015 - z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-06-30 1436 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2015 - z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatyczn...
2015-07-14 1205 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015 - z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień ...
2015-07-14 1113 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2015 - z dnia l lipca 2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie...
2015-07-08 1159 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2015 - z dnia 3 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
...
2015-07-09 1512 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 0050.59.2015 - z dnia 03 lipca 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-07-08 1151 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2015 - z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza ...
2015-07-14 1111 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE Nr.0050.61.2015 - z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń zwi...
2015-07-08 1148 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie 0050.62.2015 - z dnia 8 lipca 2015r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań public...
2015-07-14 1209 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.63.2015 - z dnia 10 lipca 2015r.
w sprawie zmian w planach finansowych wydatków w 2015r....
2015-07-14 1210 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 0050.64.2015 - z dnia 13 lipca 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-07-14 1115 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie nr 0050.65.2015 - z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy ...
2015-07-17 1123 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.66.2015 - z dnia 20 lipca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-07-21 1158 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.67.2015 - z dnia 24 lipca 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-07-24 1437 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.68.2015 - z dnia 30 lipca 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. z zakresu...
2015-07-30 1312 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.69.2015 - z dnia 30 lipca 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-07-30 1325 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.70.2015 - z dnia 31 lipca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
...
2015-08-04 1300 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.71.2015 - z dnia 3 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych ...
2015-08-06 1202 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie 0050.72.2015 - z dnia 03 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Such...
2015-09-09 1158 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2015 - z d nia 11 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referen...
2015-09-18 1212 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.2015 - z d nia 11 sierpnia 2015r.
w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji ds. referendum pracowników samorządowych gminy...
2015-09-18 1211 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2015 - z dnia 11 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na obszarze Miasta i Gminy Suchedniów w refe...
2015-09-04 1004 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2015 - 19 sierpnia 2015
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy ...
2015-09-03 0858 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2015 - z dnia 25 sierpnia 2015r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. ...
2015-08-25 1515 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.78.2015 - z dnia 25 sierpnia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-08-26 0957 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.79.2015 - z dnia 27 sierpnia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-09-02 0905 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2015 - z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
...
2015-09-03 1515 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2015 - z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie regulaminu dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Suchedniów oraz ustalenia zakres...
2015-09-18 1208 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.82.2015 - 28 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne...
2015-09-04 1035 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 0050.83.2015 - 31 sierpnia 2015r.
ochrony informacji niejawnych...
2015-09-04 1037 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 0050.84.2015 - z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
...
2015-09-02 0910 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 0050.85.2015 - 01 września 2015
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2015-09-02 0754 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 0050.86.2015 - z dnia 2 września 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-09-04 1014 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2015 - z dnia 2 września 2015r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań public...
2015-09-04 1010 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 0050.88.2015 - z dnia 7 września 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r...
2015-09-09 1215 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE nR 0050.89.2015 - z dnia 9 września 2015r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady...
2015-09-09 1201 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2015 - z dnia 9 września 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko g...
2015-09-09 1519 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 0050.91.2015 - z dnia 15 września 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-09-18 1027 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 0050.92.2015 - z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem...
2015-09-24 1338 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 0050.93.2015 - z dnia 21 września 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-09-23 1204 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2015 - z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2015-09-23 1207 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 0050.95.2015 - z dnia 25 września 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-09-28 1043 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 0050.96.2015 - z dnia 29 września 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-09-30 1044 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 0050.97.2015 - z dnia 30 września 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-02 1136 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 0050.98.2015 - z dnia 30 września 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-10-06 0817 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2015 - z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n...
2015-10-06 0822 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 0050.100.2015 - z dnia 07 października 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-09 0741 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 0050.101.2015 - z dnia 7 września 2015r.
w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczych pracowników samorządowych gminy i j...
2015-10-09 0840 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 0050.102.2015 - z dnia 07 października 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Suchedniów ...
2015-10-09 0844 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2015 - z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przer...
2015-10-21 1449 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 0050.104.2015 - z dnia 09 października 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-13 0710 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 0050.105.2015 - z dnia 13 października 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-19 1116 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 - z dnia 13 października 2015r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do...
2015-10-21 1451 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
107  ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2015 - z dnia 15 października 2015r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej...
2015-10-19 1112 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
108  ZARZADZENIE Nr 0050.108.2015 - z dnia 15 października 2015r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych i kan...
2015-10-21 1454 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 0050.109.2015 - z dnia 20 października 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-30 1356 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 0050.110.2015 - z dnia 23 października 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-30 1340 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 0050.111.2015 - z dnia 29 października 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-30 1343 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 0050.112.2015 - z dnia 30 października 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-10-30 1347 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 0050.113.2015 - z dnia 30 października 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-10-30 1349 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 0050.114.2015 - z dnia 3 listopada 2015r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026...
2015-11-24 0957 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 0050.115.2015 - z dnia 06 listopada 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-11-09 1542 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 0050.116.2015 - z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-11-12 1501 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 0050.117.2015 - z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie wprowadzenia wzoru papieru firmowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz zasad ...
2015-12-02 1421 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 0050.118.2015 - z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-11-23 0902 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 0050.119.2015 - z dnia 19 listopada 2015r.
w sprawie powołania komisji przetargowej...
2015-11-23 1452 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 0050.120.2015 - z dnia 25 listopada 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-02 0907 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 0050.121.2015 - z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-14 1107 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 0050.122.2015 - z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-12-02 1343 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 0050.123.2015 - z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie terminu i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej....
2015-12-14 0913 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 0050.124.2015 - z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjal...
2015-12-14 1110 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 0050.125.2015 - z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-14 0907 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie Nr 0050.126.2015 - z dnia 10 grudnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-14 0905 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
127  ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2015 - z dnia 10 grudnia 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygoto...
2015-12-28 1243 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 0050.128.2015 - z dnia 14 grudnia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-17 1154 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 0050.129.2015 - z dnia 18 grudnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-29 0728 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 0050.130.2015 - z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-29 0730 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 0050.131.2015 - z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2015-12-29 1010 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 0050.132.2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchylenia w części zarządzenie Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z...
2015-12-29 1012 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 0050.133.2015 - z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2016-01-08 1037 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 0050.134.2015 - z dnia 31 grudnia 2015r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r....
2016-01-08 1039 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 0050.135.2015 - z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2016-01-08 1041 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie Nr 0050.136.2015 - z dnia 31 grudnia 2015r
w sprawie zmiany terminu i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej....
2016-01-18 0808 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie Nr 0050.137.2015 - z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2016-04-06 0915 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
» w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
» W sprawie powołania Gminnego Koordynatora badań liczby osób bezdomnych
» w sprawie upoważnienia SKARBNIKA Gminy do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania innych pism nie mających charakteru decyzji
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r.
» w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości
» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015r.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów