A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2012 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy..
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 16.05.2019 r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.05.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2012 rok': 71
1  Uchwała Nr 1/1/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - 'Gazoci...
2012-02-06 0936 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwala Nr 2/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2012-02-06 0941 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2012....
2012-02-06 0945 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarn...
2012-02-06 0947 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w Mostkach...
2012-02-06 0949 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 - 2040...
2012-02-06 1023 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok...
2012-02-06 1055 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwala Nr 8/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2012 rok...
2012-02-06 1102 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej
w zakres...
2012-02-06 1105 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkow...
2012-02-06 1108 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11.II.2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zmiany Nr 1 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gm...
2012-04-12 1305 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12.II.2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie Zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ...
2012-04-18 0929 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13.II.2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie Zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego miedzy ...
2012-04-18 0939 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedni...
2012-04-18 0947 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/2012 - z dnia 28marca 2012r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia ...
2012-04-18 0952 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie oczekiwań co do efektywnej realizacji zadań oświatowyc...
2012-04-18 0957 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości po...
2012-04-18 1002 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku...
2012-04-18 1020 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienki...
2012-04-18 1023 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwałą Nr 20/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół i...
2012-04-18 1025 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów oraz nauczy...
2012-06-08 1229 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2012-06-08 1232 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwie...
2012-06-08 1234 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2012-06-08 1236 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości po...
2012-06-08 1238 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gru...
2012-06-08 1240 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 11.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w spraw...
2012-06-08 1243 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie ustanowienia nagrody honorowej 'Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów'....
2012-06-08 1244 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2012-06-08 1246 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012....
2012-06-08 1247 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie do Kapituły przyznającej nagrodę hon...
2012-06-08 1250 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2012-06-08 1252 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2012-07-09 1212 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2012-07-09 1215 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2012-07-09 1223 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2011 rok...
2012-07-09 1225 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2012-07-09 1230 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nowego brzmienia statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suched...
2012-07-09 1234 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w...
2012-07-09 1247 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwałą Nr 40/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Henry...
2012-07-09 1248 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012...
2012-07-09 1250 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VII/2012 - z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie likwidacji filii biblitecznych w Mostkach i Ostojowie - Miejsko Gminnej Bilioteki Publicz...
2012-09-18 1338 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VII/2012 - z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu ...
2012-09-18 1345 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/VIII/2012 - z dnia 28 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012 rok...
2012-10-23 1026 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VIII/2012 - z dnia 28 września 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe ...
2012-10-23 0953 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze
inkasa...
2012-11-08 1321 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2012-11-08 1345 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia
...
2012-11-08 1347 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012...
2012-11-08 1348 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała nr 50/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 - 2040...
2012-11-22 0944 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2012-11-08 1204 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmiany uchwały nr 66.XII.2011 Rady Miejskiej Suchedniowa z dnia 21 grudnia 2011
r. dot. ...
2012-11-08 1350 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2012-11-08 1354 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchednió...
2012-11-08 1356 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zatwierdzenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy
Suchedni...
2012-11-08 1358 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie podziału Gminy Suchedniów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych...
2012-11-08 1359 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Suchedniowie przed sądami ...
2012-11-22 0949 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie...
2012-11-22 0950 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pom...
2013-01-17 1028 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012...
2012-12-12 0920 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami...
2012-12-12 0923 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i z...
2012-12-12 0925 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2013-01-11 1313 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 50/IX/2012 z dnia 29 października...
2013-01-17 1032 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 65/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr 37/VI/2011r. Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca
2011 r. ...
2013-01-11 1317 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od
nieruchomo...
2013-01-11 1319 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Suchedniów...
2013-01-11 1322 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 68/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012....
2013-01-11 1323 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 69/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego...
2013-01-17 1034 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 70/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2013-01-17 1035 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr 71/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia sta...
2013-01-11 1326 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - 'Gazociąg II'.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
» w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2012.
» w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w Mostkach i w Ostojowie
» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 - 2040
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2012 rok
» w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów