A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego - 22.01.2018r.
» Harmonogram odbioru odpadów 2018 rok
» Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa kawiarni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegoz dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014': 13
1  Uchwała Nr 1/I/2010 - 1 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2010-12-07 1515 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2010 - 1 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2010-12-07 1517 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2010 - 1 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej...
2010-12-07 1518 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/II/10 - z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2010-12-30 1428 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/II/2010 - z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia ...
2010-12-30 1431 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/2010 - z dnia 10 grudnia 200r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2010-12-30 1434 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/2010 - z dnia10 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-12-30 1436 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/III/2010 - 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010....
2011-01-11 1219 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/III/2010 - 30 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego....
2011-01-11 1222 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/III/10 - 30 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów....
2011-01-11 1224 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/III/2010 - 30 grudnia 2010r.
w sprawie nabycia nieruchomości rolnej położonej w Ostojowie...
2011-01-11 1242 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/10 - 30 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2011-01-11 1244 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/10 - 30m grudnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2011-01-11 1246 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2017 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
» w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
» w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
» w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów