A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2007 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy..
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 16.05.2019 r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.05.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2007 rok': 67
1  Uchwała Nr 1/I/2007 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2007-02-27 1113 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/07 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2007-02-27 1128 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwala Nr 3/I/07 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2007-02-27 1130 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2007 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2007 r....
2007-02-26 1332 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/07 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2007-02-27 1133 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/07 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Ostojowie...
2007-02-27 1134 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/I/07 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, pobor...
2007-02-27 1143 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwałą Nr 8/I/07 - z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2007r....
2007-02-27 1144 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2007-04-20 1001 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007...
2007-04-20 1004 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie zmian w uchwale dot. utworzenia Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie...
2007-04-20 1007 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na placu targowym...
2007-04-20 1011 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości...
2007-04-20 1012 Czytano:994 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie listy zadań inwestycyjnych Gminy Suchedniów przewidzianych do realizacji w latach 2007 -...
2007-04-20 1020 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/07 - z dnia 29 marca 2007r,.
w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rewitalizacji Gminy Suchedniów...
2007-04-20 1022 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego...
2007-04-20 1024 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej...
2007-04-20 1026 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/II/07 - z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie złożenia oświadczeń lustracyjnych...
2007-04-20 1028 Czytano:1092 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/III/07 - z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie nadania Przedszkolu Samorządowemu w Suchedniowie imienia Jana Pawła II...
2007-05-02 1055 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/III/07 - z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za 2006 rok...
2007-05-02 1057 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/07 - z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Suchedniów w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2007-05-02 1103 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/III/07 - z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej powołania Rady Programowej przy Redakcji 'Gazety Suchedniowsk...
2007-05-02 1105 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/07 - z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy...
2007-05-02 1107 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/07 - z dnia 24 maja 2007r.
w sprawie zmiany uchwły dotyczącej listy zadań inwestycyjnych Gminy Suchedniów przewidzianych do...
2007-06-15 1255 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/IV/07 - z dnia 24 maja 2007r.
w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów ...
2007-06-15 1300 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/IV/07 - z dnia 24 maja 2007r.
w sprawie zmiany w uchwale dot. powołania Komisji Statutowej...
2007-06-15 1304 Czytano:1047 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/IV/07 - z dnia 24 maja 2007r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2007-06-15 1306 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/IV/07 - z dnia 24 maja 2007r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2007-06-15 1313 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/IV/07 - z dnia 24 maja 2007r.
w sprawie diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych...
2007-06-15 1315 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie ustanowienia obelisku poświęconego plut. Albinowi Żołądkowi - członkowi Ruchu Oporu...
2007-07-06 1244 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2007-07-06 1247 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie oddania działek w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej...
2007-07-06 1249 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w doma...
2007-07-06 1252 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2007-07-06 1253 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007...
2007-07-06 1258 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informac...
2007-07-06 1302 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi p. Stefana Szustaka...
2007-07-06 1305 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/V/07 - z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników...
2007-07-06 1307 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VI/07 - z dnia 22 sierpnia 2007r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchedniów miejsc sprzedaży napojów alkoho...
2007-08-24 1353 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VI/07 - z dnia 22 sierpnia 2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości ni...
2007-08-24 1356 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwwła Nr 41/VI/07 - z dnia 22 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2007r....
2007-08-24 1358 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VI/07 - z dnia 22 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorow...
2007-08-24 1403 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kleszczyny' w Suchedniowie...
2007-10-25 1244 Czytano:1018 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007
...
2007-10-25 1247 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2007-10-25 1253 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2007-10-25 1258 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Suchedniów n...
2007-10-25 1304 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie przyjęcia nowego członka do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2007-10-25 1310 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie przyjęcia zmienionego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2007-10-25 1312 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwałą Nr 50/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i...
2007-10-25 1314 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/VII/07 - z dnia 4 października 2007r.
w sprawie wyboru ławników w kadencji 2008 - 2011...
2007-10-25 1316 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gm...
2007-12-06 1411 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodne...
2007-12-06 1415 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2007-12-06 1419 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2007-12-06 1422 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w spr. określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia pobo...
2007-12-06 1424 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007...
2007-12-06 1426 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2007-12-06 1429 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieruchomości niezbędnej do poprawien...
2007-12-06 1433 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60/VIII/07 - z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie przystąpienia Gminy Suchedniów do Stowarzyszenia 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Ły...
2007-12-06 1436 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/IX/07 - z dnia 6 grudnia 2007r.
w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowym...
2008-01-21 1326 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/IX/07 - z dnia 6 grudnia 2007r.
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania ...
2008-01-21 1333 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63/X/07 - z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2008-01-21 1335 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64/X/08 - z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości połozonej w Ostojowie...
2008-01-21 1336 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 65/X/07 - z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zab...
2008-01-21 1340 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66/X/07 - z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie przedłużenia umów dzierżawy...
2008-01-21 1341 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/X/07 - z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007...
2008-01-21 1345 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2007
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2007.
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2007 r.
» w sprawie przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Ostojowie
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2007r.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów