A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy..
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o naborze uzupełniającym kandydatek/kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 16.05.2019 r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.05.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010': 17
1  Uchwała Nr 1/I/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2006-12-11 1438 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2006-12-11 1440 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej...
2006-12-11 1443 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku le...
2006-12-11 1445 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego ...
2006-12-11 1448 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty administracyjnej i podatku od pos...
2006-12-11 1450 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2006-12-11 1451 Czytano:1123 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków
w drodze inkas...
2006-12-11 1453 Czytano:1216 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2006....
2006-12-11 1454 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej...
2007-01-08 1039 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2006...
2007-01-08 1041 Czytano:1157 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego...
2007-01-08 1046 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomoś...
2007-01-08 1049 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta i Gminy oraz upowaznienia Przewodnicz...
2007-01-08 1135 Czytano:1178 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2007-01-08 1137 Czytano:1147 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do podjęcia czynności związanych z udzielaniem dotacji w...
2007-01-08 1139 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/06 - z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2007-01-08 1143 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
» w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego na 2007r.
» w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego na 2007 rok.
» w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty administracyjnej i podatku od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz wyznaczenia inkasentów.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2006.
» w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów