A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2006 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji - 17.12.2018r.
» Uchwała Nr 140/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» Uchwała Nr 139/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» Uchwała Nr 138/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2018 roku
» PROTOKÓŁ z LII-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 18 października 2018 roku. zwołanej w trybie § 54 ust. 2 i § 57 Statutu Gminy
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2006 rok': 19
1  Uchwała Nr 4/I/06 - z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Suchedni...
2006-02-01 1414 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 5/I/06 - z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, pobor...
2006-02-01 1423 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 6/I/06 - z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych...
2006-02-01 1436 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 7/I/2006 - z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2006 rok...
2006-02-01 1437 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 8/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i przyjęcia Statutu...
2006-03-08 1051 Czytano:1197 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 9/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2006-03-08 1055 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 10/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2006-03-08 1057 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 11/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
2006-03-08 1059 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 12/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na rok 2006...
2006-03-08 1100 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 13/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie zmian w uchwale dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suc...
2006-03-08 1103 Czytano:1238 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 14/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządow...
2006-03-08 1107 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 15/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któ...
2006-03-08 1109 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 16/II/06 - z dnia 28 lutego 2006r.
W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych...
2006-03-08 1111 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 17/III/06 - z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz w...
2006-04-12 1148 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 18/III/06 - z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy Suchedniów...
2006-04-12 1208 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 19/III/2006 - z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2006....
2006-04-12 1201 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 20/III/2006 - z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie zmian w składzie komisji Rady Miejskiej...
2006-04-12 1212 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 23/IV/06 - z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za 2005 rok...
2006-07-26 1451 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 24/IV/06 - z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego...
2006-07-26 1453 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
» w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2006 rok
» w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i przyjęcia Statutu
» w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
» w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
» w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na rok 2006
» w sprawie zmian w uchwale dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchedniowie
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów