Decyzja WA.RET.070.1.62.3.2018

2020-03-24 1119
Art. czytany: 22 razy

Decyzja zatwierdzająca taryfę dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja WA.RET.070.1.62.3.2018 zatwierdzająca taryfę dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchedniów.