Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019 r.

2019-09-10 0856
Art. czytany: 223 razy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w związku z postanowieniem Nr 23/2019/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 27 lutego 2019 r. znak: KUZ.421.182.2018