Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r.

2019-02-04 1447
Art. czytany: 614 razy

Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2023”