OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Suchedniów

2018-05-16 1337
Art. czytany: 172 razy

OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Suchedniów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Suchedniów ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 maja 2018 roku.

1. Zaktualizowana w kwietniu 2018 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2018 rok wynosi (rocznie/miesięcznie): 7.748,28 zł./645,69 zł.

2. Statystyczna liczba dzieci ustalona na podstawie danych SIO wg. stanu na dzień 30.09.2017 rok wynosi: 142 dzieci.Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach