Uchwała Nr 63/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2017 rok

2018-05-07 0822
Art. czytany: 227 razy

Uchwała Nr 63/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2018 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego