Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

2018-04-24 1454
Art. czytany: 448 razy

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia, że na wniosek Pani Jowity Tabiś pełnomocnika Biura Projektów Gospodarki Wodno - Ściekowej 'HYDROSAN' Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 'Przebudowie oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej'