Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 16.03.2018r.

2018-03-13 1233
Art. czytany: 210 razy

16.03.2018r. (piątek) godz.16:00 - Komisja Budżetu i Finansów

Miejsce posiedzenia - Urząd Miasta i Gminy - sala konferencyjna

Tematyka obrad dot. będzie m.in.:
- projektu uchwały ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów;
- projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 – 2038;
- projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018;
- projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
- projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
- projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.