Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego- 16.03.2018

2018-03-13 1231
Art. czytany: 245 razy

16 marca 2018r. (piątek) godz.09:00 - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego
Miejsce posiedzenia - Urząd Miasta i Gminy - sala konferencyjna

Tematyka obrad dot. będzie m.in.:
- Projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
- projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
- projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej;
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku;
- projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.